"Παππάς", ιερέας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Σχεδίασμα του Μπλε Τζαμιού, 9347
  • "Παππάς", ιερέας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Σχεδίασμα του Μπλε Τζαμιού, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, υδατογραφία σε χαρτί, 1818/1820.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-056α