"Φρουροί", οθωμανοί αξιωματούχοι, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, μολύβι σε χαρτί 9379
  • "Φρουροί", οθωμανοί αξιωματούχοι, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, μολύβι σε χαρτί.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-086