Βαρκάρης και χωρικός από την Ιθάκη, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, υδατογραφία σε χαρ 9403
  • Βαρκάρης και χωρικός από την Ιθάκη, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, υδατογραφία σε χαρτί, 1817/1820.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-107α