Προσωπογραφία του στρατηγού Sir Thomas Maitland, πρώτου Ύπατου Αρμοστού των Ιονί 9503
  • Προσωπογραφία του στρατηγού Sir Thomas Maitland, πρώτου Ύπατου Αρμοστού των Ιονίων Νήσων (1815-1823), του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, ελαιογραφία σε χαρτόνι.
  • Διαστάσεις: 0.42 x 0.55 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1529-.