Πολεμική σκηνή από την Ελληνική Επανάσταση: Η άλωση του φρουρίου της Μονεμβασιάς 9546
  • Πολεμική σκηνή από την Ελληνική Επανάσταση: Η άλωση του φρουρίου της Μονεμβασιάς από τους Έλληνες τον Ιούλιο του 1821. Χρωμολιθογραφία του Αλέξανδρου Ησαΐα, [Βενετία, 1839].
  • Διαστάσεις: 0,48 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1606-.