Προσωπογραφία του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Β.  9550
  • Προσωπογραφία του Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Β. Σκόπα.
  • Διαστάσεις: 0.65 x 0.65 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1618-.