Γραφείο που χρησιμοποιούσε ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας κατά τη διαμονή του 9596
  • Γραφείο που χρησιμοποιούσε ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας κατά τη διαμονή του στο Ναύπλιο
  • Διαστάσεις: 1,41 x 0,75 x 0,8 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1686-