Γυάλινη Φιάλη. 9646
  • Γυάλινη Φιάλη.
  • Διαστάσεις: 0,2 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1780-.