Προσωπογραφία του Θεοδώρητου Βρεσθένη (1787-1843), ελαιογραφία σε μουσαμά 9660
  • Προσωπογραφία του Θεοδώρητου Βρεσθένη (1787-1843), ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.38 x 0.5 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1814-.