Ο Αντώνης Οικονόμου κηρύσσει την επανάσταση στην Ύδρα. Ελαιογραφία σε μουσαμά, α 9692
  • Ο Αντώνης Οικονόμου κηρύσσει την επανάσταση στην Ύδρα. Ελαιογραφία σε μουσαμά, αγνώστου, αντίγραφο από την πρωτότυπη σύνθεση του Peter von Hess.
  • Διαστάσεις: 70 x 55 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 1865-.