"Δημήτριος Τυπάλδος Χαριτάτος Ιατρός", Προσωπογραφία του Δημητρίου Τυπάλδου-Χαρι 9879
  • "Δημήτριος Τυπάλδος Χαριτάτος Ιατρός", Προσωπογραφία του Δημητρίου Τυπάλδου-Χαριτάτου, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0,6 x 0,45 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1871-.