Σημαία των εμπορικών πλοίων των Ιονίων νήσων κατά την Αγγλοκρατία. Φέρει παράστα 9906
  • Σημαία των εμπορικών πλοίων των Ιονίων νήσων κατά την Αγγλοκρατία. Φέρει παράσταση με τον πτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου και τη σημαία της αγγλικής προστασίας. Ανήκε στο πλοίο του Αναστασίου Μπαμπάση από τη Ζάκυνθο, που έλαβε μέρος ως μεταγωγικό στον Κριμαϊκό πόλεμο του 1854.
  • Διαστάσεις: 2.61 x 1.05 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1920-.