Διεύθυνση – πρόσβαση

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο βρίσκεται στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, Πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13, Αθήνα, 10561