Ανακοίνωση για τους ερευνητές
11.07.2019

Τον Αύγουστο του 2019 όλα τα επιστημονικά τμήματα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (Τμήμα Συλλογών, Βιβλιοθήκη, Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων και Φωτογραφικό Αρχείο) δεν θα εξυπηρετούν ερευνητές.