Αναστολή Λειτουργίας ΕΙΜ
13.03.2020

Ακολουθώντας την οδηγία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο αναστέλλει την λειτουργία του από τις 14 Μαρτίου 2020.