Αναστολή Λειτουργίας ΕΙΜ
13.03.2020

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ακολουθώντας την οδηγία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναστέλλει την λειτουργία του από τις 14 έως και τις 30 Μαρτίου 2020.