Εξυπηρέτηση ερευνητών
01.10.2020

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, εξυπηρετεί ερευνητές μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.