Γούρι 2021
24.12.2020

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

 Ελευθερία Ή Θάνατος

<Το Γούρι του 2021>

εμπνευσμένο από σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας

που αποτυπώθηκαν σε σημαίες του πρώτου έτους της Επανάστασης