Ξεναγήσεις επισκεπτών - Πρώτη Κυριακή κάθε μήνα
07.09.2017

Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και ώρα 12:00, πραγματοποιείται ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου. Ελεύθερη συμμετοχή χωρίς προσυνεννόηση.