Ξεναγήσεις επισκεπτών
07.09.2017

Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 12:00 θα πραγματοποιείται ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου από επιστημονικό του συνεργάτη. Ελεύθερη συμμετοχή χωρίς προσυνεννόηση.