Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 - Ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του ΕΙΜ
08.02.2018

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Η ξενάγηση που είναι δωρεάν για τους επισκέπτες, γίνεται από επιστημονικό συνεργάτη του Μουσείου χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.