Κυριακή 5 Μαΐου 2019 - Ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του ΕΙΜ
23.04.2019

Την Κυριακή 5 Μαΐου και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η οποία πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. 

Η ξενάγηση γίνεται από επιστημονικό συνεργάτη του Μουσείου χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.