Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019 - Ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του ΕΙΜ
04.01.2019

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Η ξενάγηση που είναι δωρεάν για τους επισκέπτες, γίνεται από επιστημονικό συνεργάτη του Μουσείου χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.