Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 - Ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του ΕΙΜ
09.06.2019

Η καθιερωμένη ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου που πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, μεταφέρεται για την Κυριακή 9 Ιουνίου και ώρα 12:00. Η ξενάγηση γίνεται από επιστημονικό συνεργάτη του Μουσείου χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.