Λειτουργία Εθνικού Ιστορικού Μουσείου
31.10.2020

Σε συνέχεια των νέων μέτρων που εξαγγέλθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2020 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο παραμένει κλειστό για το κοινό.

Οι ερευνητές εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]