Οικονομικά στοιχεία της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος έτους 2015