Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019
15.08.2019

Την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019 το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα παραμείνει κλειστό.