Πρώτη Κυριακή του μήνα - Ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του ΕΙΜ
08.02.2018

Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα πραγματοποιείται ξενάγηση στη Μόνιμη Έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Η ξενάγηση που είναι δωρεάν για τους επισκέπτες, γίνεται από επιστημονικό συνεργάτη του Μουσείου χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.