Επικοινωνία

Τηλ.: 210-3237617, 210-3237315, 210-3222266

Fax: 210-3213786

www.nhmuseum.gr 

E-mail: [email protected]