Μέσα στις συλλογές του Μουσείου
  • "CARTE ETHNOGRAPHIQUE GENERALE DE LA MACEDOINE [VILAYETS DE MONASTIR ET SALONIQUE]". Λιθόγραφος εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονιας, τυπωμένος στο λιθογραφείο του Γ. Στάγγελ, Αθήνα,...
  • "CARTE ETHNOGRΑFIQUE DE L' EPIRE DU NORD EN 1913. Χάρτης Εθνογραφικός της Βορείου Ηπείρου των 1913". Χάρτης της Τοπογραφικής Υπηρεσίας Στρατού, τυπωμένος στο λιθογραφείο του Κ. Πάν...
  • "CARTE GENERALE DE LA GRECE MODERNE". Χάρτης της Ελλάδας. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία, Lapie, Flahaut, Hacq, Ch. Picquet, Παρίσι, 1828.
  • "CARTE GENERALE de la GRECE MODERNE, DE L' ARCHIPEL, de L' ALBANIE, DE LA MACEDOINE ET DE LA ROMELIE". Χάρτης της Ελλάδας, του Αιγαίου Πελάγους, της Αλβανίας, της Μακεδονίας και τη...
  • "Carte Generale de la Grece ou Turquie d’ Europe". Χάρτης της Ελλάδας. Ασπρόμαυρη λιθογραφία με επιχρωματίσεις, F.G. Levrault, Παρίσι, 1826.
  • "CARTE GENERALE DE LA TURQUIE D' EUROPE A LA DROITE DU DANUBE OU DES BEGLERBEGLIKS DE ROUM JLI, BOSNA ET MOREE dressee d' après les meilleures Observations Astronomiques, itinérair...
  • "CARTE GENERALE de la TURQUIE D' EUROPE". Χάρτης των Ευρωπαϊκών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία με επιχρωματίσεις, A. Brue, Παρίσι, 1826.
  • "CARTE GLOTTOLOGIQUE DE L' EPIRE". Γλωσσολογικός χάρτης της Β. Ηπείρου σχεδιασμένος από τον Ν. Φουντούλη και τυπωμένος στο λιθογραφείο του G. Kohlmann, Αθήνα 1880. Ο χάρτης έχει εκ...
  • "CARTE REDUITE DE LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE L' ARCHIPEL". Χάρτης του βορείου Αιγαίου Πελάγους. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία, Caplin, Besancon, M. Gauttier Capitaine de Vaisseau, M. Ben...
<<  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  >>