Μέσα στις συλλογές του Μουσείου
  • "A MATTER OF LIFE" (ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ). Πολιτική Αφίσα της Επιτροπής Γονέων και Συγγενών των Αγνοούμενων της Κύπρου, 1977.
  • "A new map of Greece constructed chiefly from original materials, in which it has been attempted to improve the ancient and modern geography of that country". Χάρτης της Ελλάδας. Α...
  • "Abbildung der Besten Statt CANDIA WIESOLCHE VON DEN Turcten zum [.]ten mahl Belagert worden im jahr 1667 und 1669, den Ibris mit Accord uber geben worden". Άποψη της πόλης του Ηρα...
  • "Abbildung des Stadt und Castell Athen". Άποψη της πόλεως των Αθηνών κατά την πολιορκία της από τον Βενετό Μοροζίνι. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία.
  • "Aegine". Χάρτης της Αττικής. Σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής στο Μοριά (γαλλικά: Expédition scientifique de Morée) υπό το στρατηγό Maizon.
  • "Aegine". Χάρτης της Αττικής. Σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής στο Μοριά (γαλλικά: Expédition scientifique de Morée) υπό το στρατηγό Maizon.
  • "AFBEELDING DER OUDE STAD RHODUS ou Description de la Vieille Ville de RHODE./ PLATTE GRONT DER STAD RHODUS.- Plan de RHODE./ DE HEDENDAEGSCHE STAD en HAVEN van RHODUS. -LA VILLE e...
  • "Alt-Athen mit nachweislichen Denkmalern, Platzen und Verkehrstrassen". Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Αθήνας του A. Kaupert και του E. Curtius, τυπωμένο στο λιθογραφείο του Leopold ...
  • "Amenagement de la Place du Palais Royal du jardin des Muses et de la Place de la Constitution". Η διαμόρφωση της Πλατείας Συντάγματος. Τοπογραφικό σχέδιο των Zulening και Matton, ...
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>