Μέσα στις συλλογές του Μουσείου
  • "Ansicht eines Theilles des Inneren Athens von House Boccari...". Άποψη της Αθήνας το 1835 από την οικία Boccari. Διακρίνονται η εκκλησία των Αγίων Ασωμάτων και η Αγία τριάδα. Λιθο...
  • "APERCU GENERAL DE LA DIVISION ADMINISTRATIVE DES PROVINCES ASIATIQUES DE L' EMPIRE OTTOMAN". Διοικητικός χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του H. Kiepert, τυπωμένος στο λιθογραφ...
  • "ARCHIPELAGUSCHE EYLANDEN". Χάρτης του Αιγαίου Πελάγους. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία. Gerard Van Keulen, Άμστερνταμ, 1717.
  • "ARCHIPELAGUSCHE EYLANDEN". Χάρτης του βορείου Αιγαίου Πελάγους. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία, [Gerard Van Keulen], [1717].
  • "ARCO DI TESEO E D' ADRIANO". Η Πύλη του Αδριανού, ρωμαϊκή αψίδα η οποία χτίστηκε προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού το 131 μ.Χ., έτος παραμονής του στην Αθήνα. Χαλκογραφία...
  • "ASIA MINOR in suas partes seu provincias divisa". Χάρτης της Μικράς Ασίας. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία με επιχρωματίσεις, Robert de Vaugondy, 1756.
  • "Athen gegen worden von der Akademie aus gezeichnet". Άποψη της Αθήνας από την πλευρά της Ακαδημίας. Λιθογραφία του L. Lange. Βινιέτα από το λεύκωμα του Ferdinand Stademann "Panora...
  • "Athenes et ses environs". Η Αθήνα και τα περίχωρα, τοπογραφικό σχέδιο του Εμμανουήλ Καλλέργη, Παρίσι, 1860.
  • "Athenes et ses environs". Χάρτης της Αθήνας και των περιχώρων. Λιθογραφία του Jean Adolphe Sommer (;). Από το λεύκωμα του Ferdinand Stademann "Panorama von Athen", Μόναχο, 1841.
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>