Μέσα στις συλλογές του Μουσείου
  • "Benedischen wider die [.]urcfische Schiff- Armada verlihen / den 15. Man/ vieses 1649. Jahrs. Wie mit glaubwurdigen Schreiben / den 18 Juni...". Απεικόνιση ναυμαχίας μεταξύ Τούρκ...
  • "BOSPHORE DE THRACE. - VUE DE CONSTANTINOPLE DU COTE DU BOSPHORE. - AQUEDUC DE CONSTANTINOPLE. - COLOMNE DE POMPEE". Άποψη της Κωνσταντινούπολης, του υδραγωγείου της και της στήλης...
  • "BRITISH POSSESSIONS IN THE MEDITERRANEAN". Χάρτης των αγγλικών κτήσεων στη Μεσόγειο. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία με επιχρωματίσεις, H. Winkles, J. Rapkin, JOHN TALLIS & COMPANY, Λονδίν...
  • "BRUSSELS CONFERENCE - WORLD SOLIDARITY WITH CYPRUS" (ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ). Πολιτική Αφίσα, 1977.
  • "Cafeehaus in Athen". Καφενείο στην Αθήνα. Υδατογραφία σε χαρτί του Ludwig Köllnberger, περ. 1836 (αντίγραφο).
  • "Canari", Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Κανάρη, μολύβι σε χαρτί, πριν το 1890.
  • "CANDIA INSULA". Χάρτης της Κρήτης. Επιχρωματισμένη χαλκογραφία, [Abraham Ortelius], [1592-1595].
  • "Candia seu Creta insula". Χάρτης της Κρήτης. Ξυλογραφία.
  • "CANDIA". Άποψη της πόλης του Ηρακλείου κατά την πολιορκία της από τους Τούρκους. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία.
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>