Μέσα στις συλλογές του Μουσείου
  • "CARTE DE LA GRECE ET DE MOREE". Χάρτης της Ελλάδας. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία, [J.N. Bellin], [1764].
  • "CARTE DE LA GRECE MODERNE". Χάρτης της Ελλάδας. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία.
  • "CARTE DE LA GRECE....OU THEATRE DE LA GUERRE ENTRE LES GRECS ET LES TURCS". Χάρτης της Ελλάδας. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία, A.G. Dezauche, [Pelicier], Παρίσι, 1826.
  • "Carte de la Moree anciennement Peloponnese. Parte principale du Theatre de la Guerre entre les Grecs et les Turcs en 1825". Χάρτης της Πελοποννήσου. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία, J.A. D...
  • "Carte de la partie Meridionale de la Grece Moderne". Χάρτης της Νότιας Ελλάδας, βασισμένος στο έργο του F.C.H.L. Pouqueville και στις αστρονομικές παρατηρήσεις του M. Gauttier. Ασ...
  • "Carte de la partie Septentrionale de la Grece Moderne". Χάρτης της Βορείου Ελλάδας, βασισμένος στο έργο του F.C.H.L. Pouqueville και στις αστρονομικές παρατηρήσεις του M. Gauttier...
  • "CARTE DE LA PLAINE DE TROIE levee en 1786 et 1787". Τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της Τροίας. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία, των L.F. Cassas, Bouelet, J.D. Barbie du Bocage,...
  • "CARTE DER EUROPAEISCHEN TURKEY". Χάρτης των ευρωπαϊκών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία, Franz von Weiss, 1829.
  • "CARTE DES ECOLES CHRETIENNES DE LA MACEDONIE". Εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονίας του χαράκτη Erhard, Παρίσι, 1906. Χάρτης που παρουσιάζει το πλήθος των χριστιανικών εκκλησιών και...
<<  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  >>