Μέσα στις συλλογές του Μουσείου
  • "CARTE DES ECOLES ET DES EGLISES GRECQUES DE L' ASIE MINEURE EN 1912 AVEC TABLEAUX ET STATISTIQUES / MAP OF THE GREEK SCHOOLS AND CHURCHES IN ASIA MINOR AT 1912 WITH TABLES AND STA...
  • "CARTE DES ECOLES ET DES EGLISES GRECQUES DE L' ASIE MINEURE EN 1912 AVEC TABLEAUX ET STATISTIQUES / MAP OF THE GREEK SCHOOLS AND CHURCHES IN ASIA MINOR AT 1912 WITH TABLES AND ST...
  • "CARTE DES EGLISES ET DES ECOLES HELLENIQUES DE L' EPIRE DU NORD EN 1913". Λιθόγραφος εθνογραφικός χάρτης της Ηπείρου του Γενικού Στρατηγείου του Ελληνικού Στρατού, τυπωμένος στο λ...
  • "CARTE DES REGIONS ET DES LIEUX don’t il est parle dans le NOUVEAU TEStament". Χάρτης των περιοχών που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Ασπρόμαυρη χαλκογραφία με επιχρωματίσεις, τω...
  • "CARTE DU VOYAGE D' ENEE Et de tous les lieux qui sont nommez dans les Oeuvres de Virgile, pour bien entendre cet Auteur". Χάρτης του ταξιδιού του Αινεία, σύμφωνα με τον Βιργίλιο. ...
  • "CARTE ETHNOGRAFIQUE ET ORO-HYDROGRAFIQUE DE LA TURKUIE D' EUROPE de la Serbie,du Montenegro,de la Grece,de l' Archipel et de l' Ouest de l' Asie Mineure". Εθνογραφικός χάρτης Ελλά...
  • "CARTE ETHNOGRAPHIQUE DE LA MACEDOINE [VILAYETS DE MONASTIR ET SALONIQUE]". Εθνογραφικός λιθόγραφος χάρτης της Μακεδονίας. Λιθογραφείο Στάγγελ Γ. και Σία, 1919.
  • "CARTE ETHNOGRAPHIQUE DE LA MACEDOINE ET DE LA THRACE". Λιθόγραφος εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονίας και της Θράκης, τυπωμένος στο λιθογραφείο του Γ. Στάγγελ, 1919.
  • "CARTE ETHNOGRAPHIQUE DE LA TURQUIE D' EUROPE". Εθνογραφικός χάρτης του ευρωπαϊκού τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Στρατού, σχεδιασθ...
<<  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >>