Νομίσματα & Σφραγίδες

Νομίσματα

Η Συλλογή αποτελείται από κέρματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χαρτονομίσματα και μήτρες μεταλλικών νομισμάτων. Καλύπτουν χρονικά την περίοδο της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα (13ος-18ος αιώνας), την Τουρκοκρατία και την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, από την «Ελληνική Πολιτεία» επί Καποδίστρια ως σήμερα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Η δωρεά συνόλου αντιπροσωπευτικών αρχαίων νομισμάτων, της Συλλογής Σισιλιάνου, η οποία περιλαμβάνει κλασικά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά νομίσματα.
  • Μικρή ομάδα ιστορικών νομισμάτων (μορφή νομίσματος αλλά με αναγραφές αναμνηστικού περιεχομένου, χωρίς αγοραστική αξία) του Λουδοβίκου της Βαυαρίας για την ανάληψη του θρόνου της Ελλάδος από τον πρίγκιπα Όθωνα.
  • Χαρακτηριστικά δείγματα της συλλογής όπως: τα κέρματα από το Δουκάτο της Αχαϊας, το Δουκάτο των Αθηνών και το Δεσποτάτο της Ηπείρου, ο αργυρός φοίνικας (1828) και χάλκινο κέρμα 20 λεπτών  (1831) που κόπηκαν επί Καποδίστρια, ασημένιο πεντάδραχμο (1851) και μήτρα 1 δραχμής (1851) και μήτρα πεντάδραχμου (εμπροσθότυπος, 1833) που κόπηκαν επί Όθωνα.

 

Σφραγίδες

Η Συλλογή περιλαμβάνει σφραγίδες από την περίοδο της Λατικοκρατίας, της Τουρκοκρατίας, της Επανάστασης του 1821, την εποχή του Καποδίστρια, του Όθωνα και του Γεωργίου Α' μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912- 1913.

Πιο συγκεκριμένα σώζονται σφραγίδες Δήμων και Κοινοτήτων, Δημογεροντιών, σφραγίδες κρατικών υπηρεσιών (λιμεναρχεία, αστυνομίες, υγειονομεία κ.α.), σφραγίδες δικαστηρίων, στρατιωτικές, σχολών και εταιρειών, μοναστηριακές και εκκλησιαστικές, μολυβδόβουλα, σφραγίδες ξένων φορέων κ.α.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προσωπικές σφραγίδες αγωνιστών της Επανάστασης και άλλων ιστορικών προσώπων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, οι σφραγίδες κοινοτήτων που συνέβαλαν στην διατήρηση εθνικής συνείδησης τα χρόνια της τουρκοκρατίας και οι Σφραγίδες Ελευθερίας που καθιερώθηκαν με την κήρυξη της επανάστασης και αποτελούν ενθύμια της διοικητικής οργάνωσης των Eλλήνων εκείνη την περίοδο.

GALLERY