Μαρία Αναγνώστου Μοναρχίδου, θυγάτηρ Αποστόλη

Ελένη Νικολάου Θεοχάρη, θυγάτηρ Μπόταση

Δεσποινίς von Reinenkampf

Η Μεγάλη Κυρία των Τιμών βαρώνη Βιλελμίνη n Pluskow

Χρυσηϊς Αναστασίου Μαυρομιχάλη

Φωτεινή Μαυρομιχάλη

Κυριακούλα Αντωνίου Κριεζή, θυγάτηρ Γεωρ. Βούλγαρη

Φωτεινή Γεν. Κολοκοτρώνη, αδελφή του Κίτσου Τζαβέλλα