Φτιάξε την ποδιά τοποθετώντας τα κομμάτια στη σωστή θέση.