Ντύσε τις κούκλες βάζοντας το κάθε ρούχο με τη σωστή σειρά

Κυρά των πόλεων Κύπρος

Καστελόριζο

Κάλυμνος

Βόρεια Αττική, γιορτινή

Χωρική με το φουστάνι-Κύπρος

Σαρακατσάνα Θράκης

Ορεινή Σερρών

Μεσόγεια Αττικής, νυφική

Φορεσιά της πόλης

Φορεσιά της πόλης

Φορεσιά της πόλης

Φορεσιά της πόλης

Φορεσιά της πόλης

Φορεσιά της πόλης

Φορεσιά της υπαίθρου

Φορεσιά της υπαίθρου

Φορεσιά της υπαίθρου

Φορεσιά της υπαίθρου

Φορεσιά της υπαίθρου

Φορεσιά της υπαίθρου

Νησιώτικη φορεσιά

Νησιώτικη φορεσιά

Νησιώτικη φορεσιά

Νησιώτικη φορεσιά

Νησιώτικη φορεσιά

Νησιώτικη φορεσιά

Στεριανή φορεσιά

Στεριανή φορεσιά

Στεριανή φορεσιά

Στεριανή φορεσιά

Στεριανή φορεσιά

Στεριανή φορεσιά

Στεριανή φορεσιά

Στεριανή φορεσιά

Φορεσιά από περιοχή που κάνει ζέστη

Φορεσιά από περιοχή που κάνει ζέστη

Φορεσιά από περιοχή που κάνει ζέστη

Φορεσιά από περιοχή που κάνει ζέστη

Φορεσιά από περιοχή που κάνει ζέστη

Φορεσιά από περιοχή που κάνει κρύο

Φορεσιά από περιοχή που κάνει κρύο

Φορεσιά από περιοχή που κάνει κρύο

Φορεσιά από περιοχή που κάνει κρύο

Φορεσιά από περιοχή που κάνει κρύο

Φορεσιά από περιοχή που κάνει κρύο

Φορεσιά από περιοχή που κάνει κρύο

Φορεσιά από περιοχή που κάνει κρύο

Γιορτινή φορεσιά

Γιορτινή φορεσιά

Γιορτινή φορεσιά

Γιορτινή φορεσιά

Γιορτινή φορεσιά

Γιορτινή φορεσιά

Γιορτινή φορεσιά

Γιορτινή φορεσιά

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου

Φορεσιά γάμου