Σχολικές επισκέψεις

Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, στην εκάστοτε περιοδική έκθεση, καθώς και στην επετειακή έκθεση "ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ '21" η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επίσκεψη έχει διάρκεια μία ώρα. Μέγιστος αριθμός 50 μαθητές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103 και 203).

Πληροφορίες συμμετοχής

Έναρξη Εκδήλωσης 05-10-2022 13:00
Λήξη Εκδήλωσης 05-10-2022 14:00
Ημερομηνία Έναρξης Εγγραφής 27-09-2022 09:00
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας 10-06-2023 14:00

Δεν αποδεχόμαστε πλέον εγγραφή για αυτή την εκδήλωση