Εκτύπωση αυτής της σελίδας

"HELLENISM AND THE PRINCIPLES OF PRESIDENT WILSON". Λιθόγραφη διακήρυξη του Προέδρου Wilson με τις βασικές αρχές περί αυτοδιάθεσης των ελληνικών πληθυσμών, βάσει των οποίων έγιναν οι ρυθμίσεις της Συνθήκης των Σεβρών στο τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

"HELLENISM AND THE PRINCIPLES OF PRESIDENT WILSON". Λιθόγραφη διακήρυξη του Προέδρου Wilson με τις βασικές αρχές περί αυτοδιάθεσης των ελληνικών πληθυσμών, βάσει των οποίων έγιναν οι ρυθμίσεις της Συνθήκης των Σεβρών στο τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Τυπώθηκε στο Παρίσι. Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, Δωδεκανήσου, Θράκης, Κωνσταντινουπόλεως και Β.Ηπείρου.

Διαστάσεις : 0,6 x 0,9 cm

Αριθμός Ταυτότητας : 15162-ΕΘΝ/115β

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.