Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γενική άποψη της νότιας πρόσοψης του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα. Φωτογραφία των Αδελφών Ρωμαΐδη, περ. 1890.

Γενική άποψη της νότιας πρόσοψης του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα. Φωτογραφία των Αδελφών Ρωμαΐδη, περ. 1890.

Διαστάσεις : 50 x 37,6 cm

Αριθμός Ταυτότητας : ΙΓ-179

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.