Ήξερες ότι διατάχθηκε το κλείσιμο...

... εμπορικών και άλλων καταστημάτων την περίοδο της Επανάστασης;

Τον Μάιο του 1825, η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, διέταξε την επιστράτευση όσων μπορούσαν να φέρουν όπλα. Επιπλέον αποφάσισε το κλείσιμο των εμπορικών και άλλων καταστημάτων.

Το Ἐκτελεστικόν Σώμα  …  Ἐπειδὴ διὰ ν’ ἀπαντηθῇ ὁ δραστήριος οὗτος καὶ ἄγρυπνος ἐχθρὸς, ἀπαιτεῖται δραστήριος καὶ ἀπὸ μέρους ὅλων τῶν Ἑλλήνων.  Διατάττει …  Καθ’ ὅλας τὰς Ἐπαρχίας τῆς Πελοποννήσου νὰ κλεισθῶσιν ὅλα τὰ ἐργαστήρια οἷον Καφεταρεῖαι, Κρασοπωλεῖα, Ῥακοπωλεῖα, Ἐμπορικὰ, καὶ ἄλλα τῶν διαφόρων ἐπαγγελμάτων. Ἐξαιροῦνται τὰ Μπακάλικα, Ψωμάδικα, Τουφεξίδικα καὶ τὰ Φαρμακοπωλεῖα. Ὅστις πολίτης παραβῇ τὰ ἀνωτέρω θέλει παιδεύεται (να τιμωρηθεί) αὐστηρῶς. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 3 Μαΐου 1825.

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.