Ιστορία

Εικονογραφημένη έκδοση η οποία συνοδεύει την πλωτή έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου
Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη, συντονισμός-επιμέλεια έκδοσης-διορθώσεις-επιστημονική επιμέλεια: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 59.   
Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη, συντονισμός-επιμέλεια έκδοσης-διορθώσεις-επιστημονική επιμέλεια: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 82.     
Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη, συντονισμός-επιμέλεια έκδοσης-διορθώσεις-επιστημονική επιμέλεια: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 63.   
Μετάφραση: Παναγιώτα Σαράφη, επιμέλεια μετάφρασης: Δρ Δημήτρης Φίλιας, συντονισμός-επιμέλεια έκδοσης-διορθώσεις-επιστημονική επιμέλεια: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. τ. Α΄. Αθήνα 2020, σ. 404.   
Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη. Επιμέλεια-διορθώσεις: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 61.
Διασκευή Ludwing von Bollmann. Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη. Επιμέλεια-διορθώσεις: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 163.
Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη. Επιμέλεια-διορθώσεις: Δρ. Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 154.
Υπόμνημα του Réné de Chateaubriand. Μετάφραση: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν. Επιμέλεια-διορθώσεις: Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2019, σ. 44.
Σελίδα 1 από 3