Ιστορία

Συμβολή στην ιστορία του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. (τ. β΄)
Bραβείο ποίησης της Ακαδημίας Λωζάννης, 1825.
Ένα κλωνάρι δακρύων στον τάφο των πεσόντων Ελλήνων, φυτεμένο από τον Ludwig Stuckert. 
ή Μερικοί λόγοι για τους οποίους o Ελβετός οφείλει, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη του κόσμου, να εύχεται και να χαιρετίζει την ευτυχή κατάκτηση μιας ευγενούς ελευθερίας για τους Έλληνες.
Εικονογραφημένη έκδοση η οποία συνοδεύει την πλωτή έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου
Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη, συντονισμός-επιμέλεια έκδοσης-διορθώσεις-επιστημονική επιμέλεια: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 59.   
Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη, συντονισμός-επιμέλεια έκδοσης-διορθώσεις-επιστημονική επιμέλεια: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 82.     
Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη, συντονισμός-επιμέλεια έκδοσης-διορθώσεις-επιστημονική επιμέλεια: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. Αθήνα 2020, σ. 63.   
Μετάφραση: Παναγιώτα Σαράφη, επιμέλεια μετάφρασης: Δρ Δημήτρης Φίλιας, συντονισμός-επιμέλεια έκδοσης-διορθώσεις-επιστημονική επιμέλεια: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη. τ. Α΄. Αθήνα 2020, σ. 404.   
Σελίδα 1 από 3