Ιστορία

Κείμενα: Ευθυμια Παπασπύρου-Καραδημητρίου. Αθήνα 1987, σ. 217.
Εισαγωγή: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης–Αινιάν. Kαλλιτεχνική επιμέλεια: Γκαίη Φιλίππου-Δίγκλη. Αθήνα 1983.
Σελίδα 4 από 4