Επισκέψεις σχολείων και συλλόγων

 

Το Μουσείο δέχεται επισκέψεις σχολείων από Τρίτη έως και Κυριακή (ώρες 09:00-14:00). Απαραίτητη προσυνεννόηση στο τηλέφωνο 210-3237617 (εσωτ. 103, κ. Σταυρούλα Καστρίτση).

Για δηλώσεις ευμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα καλείτε Τρίτη-Παρασκευή (09:00-14:00) στα τηλέφωνα 210-3237617 και 210-3222266 (εσωτ. 116 ή 220).

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.