Περιφερειακές Εκθέσεις

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και η  Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας παρουσιάζουν την Έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ: ’21 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, παρουσιάζουν την έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21: ΘΡΑΚΗ».
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: ΧΙΟΣ», στο Μουσείο Μαστίχας Χίου.
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σε συνεργασία με τη Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, παρουσιάζει μια αναδρομή στην Ελληνική Επανάσταση με έμφαση στα γεγονότα της περιοχής της Δυτικής Στερεάς.
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας παρουσιάζει την έκθεση: ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21: ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ) παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ», στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης.
Η συνεργασία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επετειακού Προγράμματος του ΕΙΜ “ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21”.  
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης παρουσιάζει στο Νεώριο Μόρο στα Χανιά, έκθεση αφιερωμένη στην επέτειο της 200ετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης.        
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: ΗΠΕΙΡΟΣ», στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στα Ιωάννινα.  
Σελίδα 1 από 2