Εκπαιδευτικά προγράμματα και ομαδικές επισκέψεις

Η δράση στοχεύει στην ενημέρωση, πληροφόρηση και την εξοικείωση των επισκεπτών με τα πρόσωπα του Αγώνα και τον οπλισμό που έφεραν. 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συντήρηση των μουσειακών αντικειμένων.
Ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις επισκέψεις στο Μουσείο τη σχολική χρονιά 2022-2023. 
Απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου.    
Απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού.
Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Ιανουάριος 2023.
Οι έφηβοι οργανώνουν τη δική τους παρουσίαση των εκθεμάτων μέσα από τα ενδιαφέροντά τους.