Εκπαιδευτικά προγράμματα και ομαδικές επισκέψεις

Επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και λοιπών ιδρυμάτων.
Απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού.
Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου.
Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της έκθεσης:  "Ο Μεγάλος πόλεμος που θα τελείωνε όλους τους πολέμους"
Οι έφηβοι οργανώνουν τη δική τους παρουσίαση των εκθεμάτων μέσα από τα ενδιαφέροντά τους.
Σελίδα 1 από 2