Ταξίδι μουσικό στα χρόνια του Αγώνα

Απευθύνεται σε μαθητές μουσικών-καλλιτεχνικών σχολείων ή σε σχολικά τμήματα που συνοδεύονται από εκπαιδευτικό-μουσικό και έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη προετοιμασία στην τάξη.    

Τραγούδια ελληνικά κλέφτικα και ηρωικά, γαλλικά και ισπανικά επαναστατικά, θούριοι, φιλελληνικά και ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», αποτελούν μια πρωτότυπη μουσική αφήγηση που ακολουθεί τα εκθέματα, φωτίζοντας τις ψηφίδες από τις οποίες αναδύθηκε το ελληνικό κράτος. Επίσης στο πρόγραμμα ζωντανεύουν τα μουσικά όργανα, τα τραγούδια και οι χοροί των επαναστατημένων Ελλήνων.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία φορά το μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Υπεύθυνες προγράμματος-επικοινωνίας: Νικολέττα Ζυγούρη, τηλ. 210-3222266, εσωτ. 220 και Μαίρη Καπότση, τηλ. 210-3222266, εσωτ. 208.

Το κόστος συμμετοχής είναι 3 ευρώ ανά μαθητή και θα καταβάλλεται στην υποδοχή του Μουσείου πριν την έναρξη.

 


Le programme "Voyage musical au temps du conflit" s' adresse aux élèves de 12 à 15 ans. Son but est d’introduire les élèves au paysage historique de l’époque, à travers des sons et des images suivant un musical chemin narratif. Chants révolutionnaires français et espagnols, chants héroïques grecs, marches, chants écrits pour les philhellènes et par des philhellènes, "l’Hymne à la Liberté", tous constituent une narration musicale que suit les objets exposées.

Dans le cadre du programme un matériel digital a été créé, afin de revivre les instruments de musique, les narrations des combattants, les danses et les chants des Grecs. 

Les trois vidéos du programme sont traduits en français avec la collaboration de l’Institut Français d’Athènes.

 

  • Ταξίδι μουσικό – Οργανοποιός ταμπουρά Γ. Μακρυγιάννη | Le luthier du tambouras de Makrigiannis

 

  • Ταξιδι μουσικό Ν. Κασομούλης | La narration de combattant Kassomoulis

  • Ταξίδι μουσικό στα χρόνια του Αγώνα -Χοροί | Les danses et les instruments de musique des Grecs

 

 

Αρχεία
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΜ (Αθήνα)
Σεπτέμβριος - Ιούνιος
Τρίτη - Παρασκευή: 09.00-16.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.00-16.00
Ιούλιος- Αύγουστος
Τρίτη - Κυριακή: 10.00-16.00
Ώρα τελευταίας προσέλευσης: 15.30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Μόνιμη έκθεση: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Περιοδικές εκθέσεις: κανονικό 10 €, μειωμένο 5 €
Ενιαίο: κανονικό 15 €, μειωμένο 8 €
Ελεύθερη είσοδος: 2η Κυριακή κάθε μήνα (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), 25η Μαρτίου, 18η Μαΐου, 28η Οκτωβρίου
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Το Πωλητήριο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου εξυπηρετεί τους επισκέπτες από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες 09:00-16:00.