Φωτογραφία

Κείμενα-Επιμέλεια: Ιφιγένεια Βογιατζή, Νίκη Μαρκασιώτη, Μπέττυ Χωριανοπούλου. Μετάφραση: Αλεξάνδρα Ντούμα. Αθήνα 2018, σ. 34. (ελληνικά-αγγλικά)
Φωτογραφικό λεύκωμα. Αθήνα 2016, σ. 448, 432 φωτογραφίες.
Φωτογραφικό λεύκωμα. Κείμενα-επιμέλεια: Πέτρος Παπαπολυβίου. Αθήνα 2014, σ. 159.
Φωτογραφικό λεύκωμα. Επιμέλεια: Ιφιγένεια Βογιατζή, Νίκη Μαρκασιώτη, Μπέττυ Χωριανοπούλου. Μετάφραση: Αλεξάνδρα Ντούμα. Επεξεργασία εικόνων-σελιδοποίηση: Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος. Αθήνα 2014, σ. 688, 680 φωτογραφίες. (ελληνικά-αγγλικά)  
Φωτογραφικό λεύκωμα των αδελφών Κακούλη. Κείμενα-επιμέλεια: Νίκη Μαρκασιώτη. Αθήνα 2010.
Φωτογραφικό λεύκωμα με φωτογραφίες του 1910. Επιμέλεια: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Μαρία Καζανάκη-Λάππα. Αθήνα 2009, σ. 353.
Φωτογραφικό λεύκωμα του Joseph (Guiseppe) Berinda. Αθήνα 2009.
Φωτογραφικό λεύκωμα. Επιμέλεια: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν. Αθήνα 2004, σ. 310. 
Φωτογραφικές μαρτυρίες του ναυάρχου Νικολάου Μακκά. Επιμέλεια: Αλίκη Σολωμού-Προκοπίου. Αθήνα 1998, σ. 119.