Οδηγοί

Επιμέλεια έκδοσης: Ευθυμία Παπασπύρου. Eπιμέλεια κειμένων: Μαρία Παπαναστασίου. Αθήνα 2015. (ελληνικά -αγγλικά)
Επιμέλεια: Ιφιγένεια Βογιατζή. Αθήνα 2012.
Επιμέλεια: Ευθυμια Παπασπύρου-Καραδημητρίου. Αθήνα 1994. (2η έκδοση)